Karjalan Liitto
 

Karjalan Liitto

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen.

Karjalan Liittoon kuuluu 15 piiriä, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä noin 400 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 30 000.


Karjalan Liitto perustettiin huhtikuussa 1940 ajamaan siirtokarjalaisen  korvauskysymyksiin ja asuttamiseen liittyviä asioita. Yli 400 000 karjalaisevakkoa asutettiin eri puolille jäljelle jäänyttä Suomea sotien 1939-1944 jälkeen.

 

Karjalan Liiton toiminta

Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpitoon ja Karjalaa koskevan tiedon jakamiseen. Karjalasta ja karjalaisuudesta tietoa haluavat  yhä enenevässä määrin siirtokarjalaisten lapset ja lastenlapset sekä suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole karjalaisia sukujuuria. Perinteiden lisäksi muu Karjalaa koskeva tieto ja myös nykyelämä entisillä kotiseuduilla kiinnostavat.

Karjalan Liiton monipuolinen toiminta tarjoaa jokaiselle jotakin. Karjalaista harrastustoimintaa on eri puolilla Suomea liiton piireissä, karjalaisseuroissa, pitäjä- ja sukuseuroissa sekä erilaisten harrastusten, kuten musiikin ja urheilun parissa.

Liitto järjestää vuosittain yhteistyössä seurojensa kanssa Karjalaiset kesäjuhlat, Kalevalan ja karjalaisuuden päivän juhlan, valtakunnalliset hengelliset päivät, talvisodan päättymisen ja talvisodan syttymisen muistotilaisuudet sekä itsenäisyyspäivän juhlan. Lisäksi liitto toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa suku- ja pitäjätoimintaan liittyviä tapahtumia, perinnekeruita, luentosarjoja, matkoja, teatteritoimintaa, kursseja ja muita erillisiä tapahtumia.


Karjalan Liiton toiminta-ajatus

Karjalan Liitto on elinvoimainen kaikkien suomalaisten karjalaisuuden foorumi. Se edistää karjalaista kulttuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen.


Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

Karjalan kysymyksessä Karjalan Liitto tekee yhteistyötä Suomen valtiojohdon ja Euroopan unionin kanssa. 


Karjalan Liiton arvot

Liittokokouksessa 26.4.2014 hyväksytyt Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys, elämänmyönteisyys.


Karjalaisuus

Karjalaisuus on tärkein arvomme. Kaikki toimintamme liittyy karjalaisuuteen ja sen edistämiseen.
Karjalaisuus on ”sie, mie ja myö yhessä -fiilis”.

Yhteisöllisyys

Liittomme  on ihmisten kohtaamiseen perustuva kaikille karjalaisuudesta kiinnostuneille tarkoitettu järjestö.

Karjalainen yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa. 


Elämänmyönteisyys

Myönteinen elämänasenne, mukautumiskyky,  tunteiden jakaminen ja toisesta välittäminen kuuluvat kiinteästi karjalaisuuteen.Tapahtumat


 

 Tulosta sivu

Tule jäseneksi

Tule mukaan johonkin Karjalan Liiton jäsenyhteisöön, karjalaisseuraan, pitäjäseuraan, sukuseuraan tai harrastusseuraan.
Voit olla mukana tavallisena rivijäsenenä tai aktiivisena toimijana.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Jäsenmaksu määräytyy jäsenseuran mukaan. Karjalan Liiton sääntöjen mukaan jäsenyhteisöjen kaikki jäsenet ovat myös liiton jäseniä.

Vuosittaisesta jäsenmaksusta Karjalan Liiton osuus on 15 euroa/henkilö. Jäsenetuna saat neljä kertaa vuodessa Karjalan Kunnaat -jäsenlehden ja vuosittain Karjala-kortin, jossa saat muun muassa alennuksia liiton verkkokaupasta ja  Karjalaisten kesäjuhlien pääsymaksuista.

Lue lisää
 
Poutapilvi web design Oy