UUSIKIRKKO VPL

Karjalan Liitto
 

Yhteistyö venäläisten kanssa

Uusikirkkotaustaisten yhteisöjen edustajat Maijaliisa Kalliomäki, Outi Grusander, Eila Paju ja Riitta Orava vierailivat lokakuun puolessa välissä Uudellakirkolla (nyk. Poljany) tapaamassa alueen hallintoa. Uusikirkkolaisten delegaation vastaanotti alueen kunnanjohtaja Vasilji Nikolajetvitsh Kozlov, joka jo 1990-luvun alussa oli mukana Rauhan viita –alueen toteuttamisessa. Tuolloin Poljanyn kunnan ja Uusikirkko Säätiön edustajat neuvottelivat vanhan luterilaisen hautausmaa-alueen osoittamisesta muistotarkoitukseen, mistä tuolloin päästiin suulliseen sopimukseen. Alue on merkitty ja sille on pystytetty risti. Se sijaitsee Uudenkirkon sankarihauta-alueella (sotilashautausmaa), joka oli aikoinaan jonkin verran merkittyä aluetta laajempi.

Poljanyn vaakuna
Poljanyn vaakuna

Yhteistyölle hyvät edellytykset

Vastaanotto Poljanyssa oli lämmin ja keskustelut käytiin hyvin positiivisessa hengessä. Kozlov kertoi Uudenkirkon alueella asuvan nykyään noin 15.600 asukasta, joista hallintokeskuksen alueella 1.600 asukasta. Alue pitää sisällään pääsääntöisesti entisen Uudenkirkon, mutta myös mm. Kanneljärven alueita. Kunnan pääelinkeinot ovat maatalous ja matkailu. Teollisuutta ei ole kovin paljon, mutta karjatalouden tuotanto on merkittävää. Nykyinen hautausmaa-alue on kaavoitettu eikä sinne suoriteta enää hautauksia. Alueen hoito on annettu yritykselle. Nykyään huonossa kunnossa oleva vanha kellotapuli on turvallisuuden kannalta ongelmallinen. Hallinto on miettimässä, mitä sille voitaisiin tehdä.

 

Poljany on hyvin kiinnostunut sekä venäläisistä että suomalaisista turisteista. Kunnanjohtaja Kozlov vakuutti, että uusikirkkolaiset otetaan vastaan hyvin avoimin mielin, ja rakentavaan yhteistyöhön on suuri halukkuus. Parhaillaan on tekeillä Viipurin alueelle matkailuohjelma, joka käsittää myös Poljanyn.

 

Tien parannus, opasteita ja yhteinen juhla

Uusikirkkolaiset yhteisöt toivat esille hautausmaa-alueen heikon tien kunnon, jota toivottiin parannettavaksi. Kozlov kertoi, että Poljanyn hallinto jo suunnittelee hautausmaalle johtavan tien parantamista, mistä uusikirkkolaisten edustajat ilmaisivat tyytyväisyytensä, koska heidän toiveensa on, että hautausmaalla olevan muistolehdon läheisyyteen pääsisi jatkossakin linja-autoilla.

 

Uusikirkkolaisten edustajat tiedustelivat mahdollisuutta pystyttää kirkon paikasta ja vanhasta hautausmaasta kertova opastetaulu ja mahdollisesti myöhemmin vastaavia opasteita muihinkin matkailun kannalta merkittäviin kohteisiin. Tälle Kozlov ei nähnyt estettä.

 

Lisäksi tiedusteltiin Poljanyn kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta järjestää yhteisesti juhla arviolta 200-300 hengelle vuonna 2014. Ajankohdaksi ehdotettiin kesäkuuta. Kozlov suhtautui myös tähän positiivisesti. Samalla hän antoi vinkkejä mahdollisista juhlanviettopaikoista. Opasteet ja juhlan järjestäminen edellyttävät kuitenkin vielä virallisen suunnitelman, joka tulee esittää myös Viipurin alueen päällikölle, jonka toiminta-alueeseen Poljany kuuluu. Kozlov ei kuitenkaan nähnyt mitään estettä yhteistyölle. Sovittiin, että uusikirkkolaisten yhteisöjen edustajat valmistelevat suunnitelmaa ja lähettävät sen Viipurin alueen päällikölle ja kunnanjohtaja Kozloville, niin saadaan yhteistyö alkuun.

Suurena apuna yhteistyötapaamisen järjestämisessä oli Viipurikeskuksen johtaja Galina Pronin, joka myös toimi tilaisuuden aikana tulkkina.


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy