Terijoki-Seura ry

Karjalan Liitto
 

TERIJOKI, EN DEL AV FINLAND FRAM TILL 1947

Terijoki var beläget i Finlands sydöstra hörn, på Karelska näset, vid kusten av Finska viken.I öster bakom Systerbäck började Sovjetunionen, det nuvarande Ryssland. År 1939 var Terijokis areal ca 122 km2 och invånarantalet ca 6700. Det finska Terijoki var känt för sin långa, härliga sandstrand och sina hundratals vackra villor. På grund av sitt gynnsamma klimat fanns där talrika badinrättningar och inkvarteringsrörelser, och sommartid besöktes orten av tiotusentals semesterfirare.

 

Kommuncentret låg i Terijoki by med sin lutherska, ortodoxa och romerskkatolska kyrka. Terijoki hade 11 folkskolor, en samskola, ett medborgarinstitut och en handelsskola. Där fanns gott om små industrier och dessutom idkades trädgårdsskötsel samt fiske och i viss mån även jordbruk. På grund av sitt viktiga geografiska läge låg där en garnison och stabet för Gränsbevakningen på Näset hade också placerats där.

 

Terijoki finns dokumenterat redan på 1500-talet, men ett nytt betydande utvecklingsskede började efter 1870, då järnvägen mellan Riihimäki och St. Petersburg blivit färdig. Terijokis läge vid havet nära St.Petersburg lockade till sig rika internationella sommargäster, och vid 1800-talets slut började därmed en kort, lysande villasäsong. Denna tog slut i och med den ryska revolutionen. Finland blev självständigt 1917 och gränsen mot Sovjet stängdes. Men snart utgjorde Terijoki åter ett populärt semestermål, som allmänt gick under namnet Nordens Riviera. Nu var det finska semesterfirare som prisade ortens tjänster och livliga strandliv.

 

Innan Sovjetunionen anföll Finland år 1939 hade Terijokis invånare evakuerats till andra orter i Finland. När finnarna återtagit Terijoki under fortsättningskriget 1941 kunde ca 150 personer återvända. De evakuerades dock på nytt före Sovjetunionens storoffensiv år 1944. Efter fortsättningskriget placerades terijokiborna ut i södra Finland, i huvudsak i Nyland. Sovjetmedborgarna gav Terijoki det nya namnet Zelenogorsk och dit flyttade nya invånare från andra håll i Sovjetunionen.

 

I Finland verkar två samfund, vilkas uppgift det är att se till att minnen och traditioner från det gamla Terijoki inte försvinner: stiftelsen TERI-SÄÄTIÖ grundades efter andra världskriget, då enligt Parisfördraget hela Viborgs län måste överlåtas åt Sovjetunionen år 1947 och hela den finska kommunen Terijoki måste upphöra med sin verksamhet. Stiftelsen övertog kommunens resterande förmögenhet. Stiftelsen har som uppgift att upprätthålla minnet av Terijoki samt stöda terijokibor och deras efterkommande i deras ekonomiska och kulturella intressen.

 

TERIJOKI-SEURA RY verkar som en förenande länk mellan terijokibor och andra som bott där samt deras efterkommande. Sällskapet samlar och uppbevarar Terijokis historia och kultur och vårdar sig om den f.d. hemortens minne och traditioner. Sällskapet registrerar och arkiverar material kring Terijokis historia.


Location of Terijoki

(Google map)

 

email:

 


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy