Terijoki-Seura ry

Karjalan Liitto
 
                                                                                    7.10.2012

Kuvien skannaaminen TerijokiSeuran arkistoon

Toimi alla kerrotulla tavalla, kun skannaat kuvia TerijokiSeuran kuva-
arkistoon. Voit kuitenkin sopia Seuran kuvaarkistoa hoitavan henkilön
kanssa myös muista skannaamistavoista.

Kuvat
1.
Paperikuvat skannataan tarkkuudella 600 dpi ja tallennetaan tif-muodossa.
Mustavalkokuvat skannataan ja tallennetaan mustavalkoisina.
2.

Diat ja kinofilmikokoiset negatiivit skannataan tarkkuudella 2400 dpi.

Muun kokoisten negatiivien skannaustarkkuuden vähimmäisarvo

lasketaan kaavasta:


Skannaustarkkuus vähintään (dpi) = 6000 / kuvan lyhyen sivun pituus (cm)

Esimerkki:
Negatiivin lyhyen sivun pituus on 5 cm. Skannaustarkkuus (dpi)
vähintään           6000
                       =----------- = 1200
                              5

3.
Useimmissa skannereissa on erilaisia automaattisia kuvanparannus-
toimintoja. Mitään niistä ei käytetä.
4.
Kuvat nimetään mieluiten siten, että niissä on juokseva numero.
Esimerkkejä:
1.tif
15.tif
korhonen_3.tif
korhonen_14.tif

Mikäli kuvien tallentaminen tif-muodossa ei ole mahdollista, ne tallennetaan
jpg-muodossa. Mikäli jpg-pakkaukseen voidaan vaikuttaa, valitaan
joko paras laatu, pienin pakkaus tai suurin tiedostokoko.

Kuvatekstit
Kuvatekstejä voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla (a tai b):

a.
Kuvateksti kirjoitetaan tekstitiedostoon, jolle annetaan nimi:
Kuvatekstit xx-yy.txt tai
Kuvatekstit xx-yy.doc.
Näissä sanan Kuvatekstit jälkeen kohdassa on xx-yy kuvien nimet
(numerot).

Esimerkkejä
:
Kuvatekstit 112.doc
Kuvatekstit 3, 5.doc
Kuvateksti korhonen_14.txt

b.
Mikäli kuvateksti on skannattavan kuvan kääntöpuolella ja sitä ei kir-
joiteta tekstitiedostoon, kuvan kääntöpuoli skannataan. Tiedoston nimeksi
laitetaan kuvan nimi ja sen loppuun (ennen pistettä) b-kirjain.
Skannaaminen tehdään kohdassa kuvat kerrotulla tavalla.
(Voit halutessasi käyttää skannaustarkkuutta (dpi-arvoa), joka on puolet
kohdassa kuvat kerrotusta arvosta.)
Kuvatiedosto tallentaa nyt mieluiten jpg-muodossa, mutta myös tif-muotoa
voidaan käyttää.

Esimerkkejä:

Kuvatiedosto on nimeltään 15.tif
Kuvan kääntöpuoli, jossa on kuvateksti, on nimeltään 15b.tif tai 15b.jpg
Kuvatiedosto on nimeltään korhonen_3.tif
Kuvan kääntöpuoli, jossa on kuvateksti, on nimeltään korhonen_3b.tif
tai korhonen_3b.jpg
 

Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy