Karjalan Liitto
 
Pöytäkirja Syyskokous


Aika 18.11.2014 klo 18.00 - 19.00


Paikka Järjestötupa Rantatie 2, ORIMATTILA


Läsnä 11 henkilöä (liite 1)


Kokousasiat (liite 2)


1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Meeri Tervo avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat tervetulleiksi ja kiitti emäntiä tarjoiluista.


Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meeri Tervo.

Sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Taisto Siira.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja-Leena Anttonen ja Pentti Anttonen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.


2

Laillisuuden toteaminen

Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Kokousilmoitus ollut Orimattilan Aluelehdessä 5.11.2014. Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.


3

Jäsenmaksut 2015

Jäsenmaksuksi vuodelle 2015 hyväksyttiin hallituksen esittämä 20 euroa/henkilö.


4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 3)

Talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. (liite 4)


5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2015

Seuran puheenjohtajana vuonna 2015 jatkaa Meeri Tervo ja varapuheenjohtajana Ismo Junna kokouksen yksimielisellä päätöksellä.


6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Pentti Anttonen, Veikko Karjalainen ja Marjatta Veijalainen. Pentti Anttonen ja Veikko Karjalainen valittiin jatkamaan tehtävässään. Marjatta Veijalainen on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan, ja hänen tilalleen valittiin Helena Eskonsalo, joka myös lupautui seuran uudeksi sihteeriksi. Seuran nykyinen sihteeri Taisto Siira on ilmoittanut, että ei jatka sihteerinä eikä hallituksessa. Hänelle myönnettiin ero tehtävästä. Todettiin että hallituksen kokoonpano tämän jälkeen on sääntöjen mukainen; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 9 muuta jäsentä, yhteensä 11 henkilöä.


7

Toiminnantarkastajat 2015

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatoiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.


8

Toimikunnat ja edustajat

Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muut jäsenet: Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska, Helvi Meronen ja Meeri Tervo.

Ohjelmatoimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, muut jäsenet: Marja-Leena Anttonen, Ismo Junna ja Leena Njöd.

Urheilutoimikunta

Vetäjänä Aarne Rouhiainen, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Ismo Junna, varalla sihteeri.


9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2015

Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan ja seurapalstalle laitetaan muistutukset, myös seuran internet-sivulla jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Itsenäisyyspäivän seremoniat: Pentti Anttonen kantaa lippua. Airueina Pirjo Rantalainen ja Helena Eskonsalo. Ismo Junna laskee seppeleen. Piirin syyskokous 19.11.2014 klo 18.00, Ortodoksikirkko, Lahti. Sihteeri edustaa seuraa.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

Kyseisiä asioita ei ollut.


12

Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.00.
Meeri Tervo Taisto Siira

puheenjohtaja sihteeri


LIITTEET 1. Osallistujaluettelo

2. Esityslista

3. Toimintasuunnitelma

4. Talousarvio


Pöytäkirja tarkistettu____/____/2014. Marja-Leena Anttonen Pentti Anttonen


Pöytäkirja Syyskokous


Aika 19.11.2013 klo 18.30.- 20.00


Paikka Järjestötupa ORIMATTILA


Osanottajat Liite 1. Kaikkiaan henkilöä.


Kokousasiat


1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Kari Miromäki avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä tarjoiluista.


Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Miromäki.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marjaleena Anttonen ja Pentti Anttonen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Aluelehdessä 13,11,2013 sekä seuran internet sivuilla 12.10.2013 alkaen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2014

Jäsenmaksu on 15 euroa joka vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014

Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun. Seuran talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2014

Pitkän keskustelun jälkeen kokous päätti siirtää puheenjohtajan valinnan uudelle kokoukselle tammikuussa 2014. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.
6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olevat Leena Brusila, Marjaleena Anttonen ja Rauni Torniainen valittiin jatkamaan tehtävässään.7

Toiminnantarkastajat 2014

Varsinaisiksi toiminnantarkastaiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varattoiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska ja Helvi Meronen. Täydennetään yhdellä seuraavassa kokouksessa.

Ohjelma toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Marja-Leena Anttonen, Marjatta Veijalainen ja Ismo Junna.

Urheilutoimikunta

Vetäjänä Aarne Rouhiainen, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Ismo Junna . Varalla sihteeri.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2014

Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan ja seurapalstalle laitetaan muistutukset, myös seuran internet sivulla jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Puurojuhla 9.12.2013 alkaa 13.00 seurakuntakodin yläsalissa. Hopeakuoro esiintyy. Liitteessä tiedot. Puuron hinta 5€. Itsenäisyyspäivän seremoniat: Pentti Anttonen kantaa lippua. Airueina Leena Brusila ja Pirjo Rantalainen. Ismo Junna laskee seppeleen. Piirin kirkkopyhä ristin kirkossa 24.11 2013 9,30. Meidän lippu on mukana. 30,11 Piirin syyskokous 9,30 kirkkokatu 5.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

Kyseisiä asioita ei ollut


12

Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo20.00
Kari Miromäki Hannu Henttonen

Puheenjohtaja sihteeri
Pöytäkirja tarkistettu__/__/2013. Pentti Anttonen Marjaleena AnttonenPöytäkirja Syyskokous

 

Aika                                    12.11.2012    klo 18.30.-19.50

 

Paikka                                Järjestötupa                       ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 8  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran varapuheenjohtaja Ismo Junna avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja tarjoiluista.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marjaleena Anttonen ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Aluelehdessä 31,10,2012 sekä seuran internet sivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2013

 Jäsenmaksu on 15 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

                    Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun. Seuran talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2013

                        Kokous valitsi Kari Miromäen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuorossa olevat Aulis Brusila, Markku Jaakonsaari ja Mauri Inkinen valittiin jatkamaan tehtävässään.

 

 

7

Toiminnantarkastajat 2013

Varsinaisiksi toiminnantarkastaiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska, Pirkko Jaatinen ja Helvi Meronen.

                      Ohjelma toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Marja-Leena Anttonen, Marjatta Veijalainen ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Aarne Rouhiainen, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Ismo Junna . Varalla Hannu Henttonen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2013

                        Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan ja seurapalstalle laitetaan muistutukset, myös seuran internet sivulla  jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Itsenäisyyspäivän seremoniat: Markku Jaakonsaari kantaa lippua. Airueina Leena Brusila ja Pirjo Rantalainen. Ismo Junna laskee seppeleen. Keskusteltiin Kirvu-juhlien järjestelyistä 11.8.2012. Maatilaliha Meronen järjestää muonituksen. Rauni hoitaa yhteydet kuoroon ja esiintyjiin.Keskustellaan lisää johtokunnan kokouksessa. Ismo kysyy papin ja varaa Jymylinnan.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo19.50

 

 

 

                                    Ismo Junna                                                       Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2012.   Aulis Brusila                                                                   Marjaleena Anttonen

Pöytäkirja


Syyskokous


Aika 24.11.2011 klo 18.00.-19.45


Paikka Järjestötupa ORIMATTILA


Osanottajat Liite 1. Kaikkiaan 10 henkilöä.


Kokousasiat


1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran varapuheenjohtaja Ismo Junna avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja tarjoiluista.


Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Miromäki.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tapio Lyyra ja Leena Anttonen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Aluelehdessä 9,11,2011 sekä seuran internet sivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2012

Jäsenmaksu on 15 euroa joka vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012

Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla ym. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun. Seuran talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin muutoksitta esitetyssä muodossa.


5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2012

Kokous valitsi Kari Miromäen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.


6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olevat Markku Jaakonsaari, Veikko Karjalainen ja Pentti Anttonen valittiin jatkamaan tehtävässään. Aarni Meronen tilalle valittiin Marjatta Veijalainen.
7

Toiminnan tarkastajat 2012

Varsinaisiksi toiminnantarkastaiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska, Pirkko Jaatinen ja Helvi Meronen.

Ohjelma toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Marja-Leena Anttonen, Marjatta Veijalainen, Leena Brusila ja Ismo Junna.

Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Hannu Henttonen. Varalla Ismo Junna.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2012

Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan, myös seuran internet sivulla jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Yhdistyminen Artjärven Karjalaisten selvä ajan kanssa. Itsenäisyyspäivän seremoniat: Pentti Anttonen kantaa lippua. Airueina Leena Brusila ja Aulis Brusila. Ismo Junna laskee seppeleen. Piirin syyskokous lauantaina 26.11.2011tiedoksi. Annetaan valtakirja Kari Miromäelle oikeus edustaa seuraa Piirin kokouksessa.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

Kyseisiä asioita ei ollut


12

Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo19.45
Kari Miromäki Hannu Henttonen

Puheenjohtaja sihteeri
Pöytäkirja tarkistettu__/__/2011. Toivo Lyyra Marja-Leena Anttonen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    25.11.2010    klo 18.30.-20.30

 

Paikka                                Järjestötupa                       ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 13  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Pertti Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja tarjoiluista.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 17,11,2010 sekä seuran internet sivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2011

 Jäsenmaksu on 15 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011

                    Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun.Seuran talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin korjatussa muodossa Karjalan liiton jäsenmaksujen osalta.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2011

                        Kokous valitsi Pertti Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuorossa olevat Leena Brusila, Marja-Leena Anttonen ja Ismo Junna valittiin jatkamaan tehtävässään. Kaarina Saikkosen tilalle valittiin Rauni Torniainen.

 

7

Tilintarkastajat 2011

Varsinaisiksi toiminnantarkastaiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska, Pirkko Jaatinen ja Helvi Meronen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Marja-Leena Anttonen, Leena Brusila ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Hannu Henttonen. Varalla Ismo Junna.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2011

                        Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan, myös seuran internet sivulla  jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Mahdollinen ydistyminen Artjärven Karjalaisten kanssa odotetaan ”kosiokirjettä”. Suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti. Itsenäisyyspäivän seremoniat: Pentti Anttonen kantaa lippua. Airueina Leena Brusila ja Aulis Brusila. Ismo Junna laskee seppeleen. Sortavala Seuran 40-vuotis juhla Lahdessa asia jäi avoimeksi. Piirin syyskokous tiedoksi, ilmoitus Pertille. Keskusteltiin Inkilän laulujuhlista mutta tietoa ei ole tarpeeksi ja ollaan kuulolla asiassa ja pyydetään yhteyden ottoa mahdollisimman pian että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo20.30

 

 

 

                                    Ismo Junna                                                       Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2010.   Aulis Brusila                                                                   Leena Brusila


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    25.11.2010    klo 18.30.-20.30

 

Paikka                                Järjestötupa                       ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 13  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Pertti Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja tarjoiluista.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 17,11,2010 sekä seuran internet sivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2011

 Jäsenmaksu on 15 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011

                    Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun.Seuran talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin korjatussa muodossa Karjalan liiton jäsenmaksujen osalta.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2011

                        Kokous valitsi Pertti Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuorossa olevat Leena Brusila, Marja-Leena Anttonen ja Ismo Junna valittiin jatkamaan tehtävässään. Kaarina Saikkosen tilalle valittiin Rauni Torniainen.

 

7

Tilintarkastajat 2011

Varsinaisiksi toiminnantarkastaiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Asta Hilska, Pirkko Jaatinen ja Helvi Meronen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Marja-Leena Anttonen, Leena Brusila ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Hannu Henttonen. Varalla Ismo Junna.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2011

                        Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan, myös seuran internet sivulla  jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Mahdollinen ydistyminen Artjärven Karjalaisten kanssa odotetaan ”kosiokirjettä”. Suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti. Itsenäisyyspäivän seremoniat: Pentti Anttonen kantaa lippua. Airueina Leena Brusila ja Aulis Brusila. Ismo Junna laskee seppeleen. Sortavala Seuran 40-vuotis juhla Lahdessa asia jäi avoimeksi. Piirin syyskokous tiedoksi, ilmoitus Pertille. Keskusteltiin Inkilän laulujuhlista mutta tietoa ei ole tarpeeksi ja ollaan kuulolla asiassa ja pyydetään yhteyden ottoa mahdollisimman pian että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo20.30

 

 

 

                                    Ismo Junna                                                       Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2010.   Aulis Brusila                                                                   Leena BrusilaPöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    16.11.2009    klo 18.55.-20.20

 

Paikka                                Järjestötupa                       ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 11  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Pertti Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja tarjoiluista.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Henttonen.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 6,11,2009 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2010

 Jäsenmaksu on 10 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

                      Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran jäsenien muistaminen niille jotka maksavat jäsenmaksun.Seuran talousarvio vuodelle 2010 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2010

                        Kokous valitsi Pertti Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuorossa olevat Aulis Brusila, Hannu Henttonen ja Mauri Inkinen valittiin jatkamaan tehtävässään.

 

7

Tilintarkastajat 2010

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Kysytään Anja Junnaa. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Asta Hilska, Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Irja Montonen,  Kaarina Saikkonen ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Hannu Henttonen. Varalla Ismo Junna.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2010

                        Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ollut

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo19.55

 

 

 

                                    Riitta Henttonen                                                Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2009.   Aulis Brusila                                                                   Leena Brusila


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    17.11.2008    klo 19.25.-20.20

 

Paikka                                Anninkammarilla              ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 11  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Pertti Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi ja kiitti emäntiä ja Aulista tarjoiluista.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 6,11,2008 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2009

 Jäsenmaksu on 10 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

                      Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2009. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2009 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2009

                        Kokous valitsi Pertti Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Veikko Karjalainen valittiin uudelleen. Aarne Rouhiaisen tilalle valittiin Markku Jaakonsaari ja Pertti Kuosan tilalle Pentti Anttonen ja Aarni Meronen jatkaa.

 

 

7

Tilintarkastajat 2009

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Kysytään Anja Junnaa. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Asta Hilska, Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Kysytään Anja Junnaa, Irja Montonen,  Kaarina Saikkonen ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Aulis Brusila. Varalla Kaarina Saikkonen ja Pertti Kuosa.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2009

                        Ilmoituslehtenä käytetään Orimattilan Sanomia tai Aluelehteä tilanteen mukaan, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Keskusteltiin Kirvujuhlien ”rääppiäiset”. 27.11.2008 klo 18.00 Sihteeri hoitaa ilmoituksen.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo20.20

 

 

 

                                    Pertti Kuosa                                                      Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2008.   Aulis Brusila                                                                   Leena Brusila


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    19.11.2007    klo 18.30.-19.25

 

Paikka                                Järjestötuvalla                   ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 11  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Raili Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lyyra.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aila ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Aluelehdessä 7,11,2007 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2008

 Jäsenmaksu on 8 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008

                      Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2008. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2008 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2008

                        Kokous valitsi Pertti Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Junna.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Kaarina Saikkonen, Leena Brusila ja Marja-Leena Anttonen Valittiin uudelleen

 

 

7

Tilintarkastajat 2008

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Maire Lahtinen. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Asta Hilska, Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Irja Montonen, Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja Ismo Junna.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Aulis ja Leena Brusila. Varalla Kaarina Saikkonen ja Pertti Kuosa.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2008

                        Ilmoituslehtenä käytetään Aluelehteä, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Keskusteltiin Kirvujuhlien järjestelyistä. Juhlapuheen pitäjäksi nousi nimet Aimo Ryynänen, Tero Mölsä, Alli Hosiaisluoma-Karppinen

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo19.25

 

 

 

                                    Tapio Lyyra                                                      Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2007.   Aarne Rouhiainen                                                                                Aila Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    30.10.2006    klo 18.30.-20.10

 

Paikka                                Järjestötuvalla                   ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 10  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Raili Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Kuosa.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aila ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Seudussa 18,10,2006 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2007

 Jäsenmaksu on 8 euroa joka  vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007

                      Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2007. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2007 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2007

                        Kokous valitsi Raili Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Väinö Jääskeläinen on pyytänyt että hänen tilalleen valittaisiin nuorempi henkilö. Tilalle valittiin Veikko Karjalainen, Pertti Kuosa uudelleen ja Aarne Rouhiainen uudelleen.

 

 

7

Tilintarkastajat 2007

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Kyösti Ojamaa.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Maire Lahtinen. Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Asta Hilska, Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Irja Montonen, Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Aulis ja Leena Brusila. Varalla Kaarina Saikkonen ja Pertti Kuosa.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2007

                        Ilmoituslehtenä käytetään Aluelehteä, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo20.10

 

 

 

                                    Raili Kuosa                                                       Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2006.   Aarne Rouhiainen                                                                                Aila Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    28.11.2005    klo 18.50.-19.40

 

Paikka                                Järjestötuvalla                   ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 10  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Raili Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lyyra.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Hannu Henttonen.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aila ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 17,11,2005 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2006

 Jäsenmaksu on 8 euroa, kannatusmaksu 8 euroa, ainaisjäsenmaksu 160 euroa. Maksut vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006

                        Sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2006. Toiminnat ovat perinteisiä: kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet, Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2006 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2006

                        Kokous valitsi Raili Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

 

                       

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset (Bertta Brusila) tilalle Leena Brusila , Maire Lahtinen tilalle Marja-Leena Anttonen        ja Kaarina Saikkonen uudelleen.

 

 

7

Tilintarkastajat 2006

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Pentti Talikainen.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Maire Lahtinen. Eini Väkiparta,  Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Ester Viresalmi , Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjä Rauni Torniainen, Irja Montonen, Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen ja Pentti Talikainen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Aulis ja Leena Brusila. Varalla Kaarina Saikkonen ja Pertti Kuosa.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2006

                        Ilmoituslehtenä käytetään Aluelehteä, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo19,40

 

 

 

                                    Tapio Lyyra                                                      Hannu Henttonen               

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

 

__/__/2005.   Aarne Rouhiainen                                                                                Aila Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    29.11.2004    klo 19.10-19.45

 

Paikka                                Anninkammari                  ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 11  henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Raili Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Kuosa.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin Pertti Kuosa.

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aila ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 19,11,2004 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2005

 Jäsenmaksu on  8 euroa, kannatusmaksu 8 euroa, ainaisjäsenmaksu  160 euroa. Maksut vahvistettiin.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

                                            Pertti Kuosa esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2005. Toiminnat ovat perinteisiä:  kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2005 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liitolle menevä jäsenmaksu keskustelutti.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2005

                        Kokous valitsi Raili Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

 

                       

 

 

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Aulis Brusila, Hannu Henttonen ja Mauri Inkinen valittiin uudelleen.

 

 

7

Tilintarkastajat 2005

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Pentti Talikainen.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Marja-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Ester Viresalmi , Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjäksi kysytään Rauni Torniaista, muina jäseninä Rauni Torniainen, Irja Montonen, Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen, Pirjo Arminen ja Pentti Talikainen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Aulis ja Leena Brusila

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2005

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo19,45

 

 

 

                                    Raili Kuosa                                                       Pertti Kuosa  

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

29/11/2004.   Aarne Rouhiainen                                                                                Aila Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    20.10.2003    klo 19.10-20.35

 

Paikka                                Anninkammari                  ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 10 henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Raili Kuosa avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Kuosa.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena ja Aulis Brusila. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 10.10.2003 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2004

Keskustelunjälkeen kokous päätti muuttaa jäsenmaksut seuraavasti. Jäsenmaksu on  8 euroa, kannatusmaksu 8 euroa, ainaisjäsenmaksu  160 euroa.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004

                                            Kokouksen sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2004. Toiminnat ovat perinteisiä:  kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2004 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liitolle menevä jäsenmaksu keskustelutti.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2004

                        Kokous valitsi Raili Kuosan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

 

                       

 

 

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Väinö Jääskeläinen, Pertti Kuosa ja Aarne Rouhiainen valitttiin edelleen.    

 

 

7

Tilintarkastajat 2004

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen, varatilintarkastajaksi valittiin Pirjo Rantalainen ja Lauri Niska.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Leena Brusila, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Raili Kuosa, Ester Viresalmi , Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjäksi kysytään Rauni Torniaista, muina jäseninä Rauni Torniainen, Irja Montonen, Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin kokouksiin valittiin Pertti Kuosa  ja Kaarina Saikkonen, varalle Bertta Brusila ja Aarne Rouhiainen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2004

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo 20.35

 

 

 

                                    Raili Kuosa                                                       Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____2003.                                   Leena Brusila                                                                                       Aulis Brusila


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    14.10.2002    klo 19.10-20.30

 

Paikka                                Anninkammari                  ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 9 henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Aulis Brusila avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Väinö Jääskeläinen ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 5.10.2002 sekä saman lehden seurapalstalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2003

Keskustelunjälkeen kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on  7euroa vuosijäseneltä, ainaisjäsenmaksu  70 euroa.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003

                                            Kokouksen sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2003. Toiminnat ovat perinteisiä:  kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle 2003 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liitolle menevä jäsenmaksu keskustelutti kokousväkeä pohdittiin jäsenmaksun maksamatta jättämistä Liitolle ainaisjäsenien osalta. Selvitetään jäsenmaksu asia Liiton kansa tulevaisuudessa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2003

                        Kokous ei pystynyt valitsemaan puheenjohtajaa, asia jäi ylimääräisen kokouksen asiaksi.

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

                       

 

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Bertta Brusila, Maire Lahtinen ja Kaarina Saikkonen valitttiin edelleen.    

 

 

7

Tilintarkastajat 2003

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heljä Haakana ja Heikki Veijalainen , varatilintarkastajat jäiväi ylimääräisen kokouksen valittaviksi.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Raili Kuosa, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Leena Brusila, Ester Viresalmi , Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

vetäjänä Timo Huuhtanen, muina jäseninä Rauni Torniainen,  Aarne Rouhiainen, Kaarina Saikkonen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan liiton kokouksiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Karjalan Liiton seminaariin valittiin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Piirin hallitukseen ehdotetaan Pertti Kuosa

Piirin kokouksiin valittiin Pertti Kuosa  ja Kaarina Saikkonen, varalle Bertta Brusila ja Aarne Rouhiainen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2003

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Päätettiin ylimääräisen yleisen kokouksen ajankohta. Se pidetään ma 18.11 2002 klo 19.00 Kuosalla. Aulis hoitaa kokousilmoituksen lehteen.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia  ja päätti kokouksen klo 20.30

 

 

 

                                    Pertti Kuosa                                                      Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____2002.                                   Väinö Jääskeläinen                                                         Aarne Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    22.10.2001    klo 19.10-20.25

 

Paikka                                Anninkammari                  ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 13 henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Aulis Brusila avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aarni Meronen  ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 12.10.2001 sekä saman lehden seurapalstalla 20.10.2001. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2002

Keskustelunjälkeen kokous päätti muuttaa jäsenmaksut euroiksi sopivasti pyöristettynä. Jäsenmaksu on 42 mk eli 7euroa vuosijäseneltä, ainaisjäsenmaksu 420 mk eli 70 euroa.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002

                                            Kokouksen sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2002. Toiminnat ovat perinteisiä: retket, kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin esitetyssä muodossa. Seuran talousarvio vuodelle2002 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liitolle menevä jäsenmaksu keskustelutti kokousväkeä pohdittiin jäsenmaksun maksamatta jättämistä Liitolle ainaisjäsenien osalta. Selvitetään jäsenmaksu asia Liiton kansa tulevaisuudessa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2002

                        Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila edelleen.

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuosa.

                        Valinnat olivat yksimielisiä.

                        Aulis Brusila kiitti valinnan johdosta.

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Hannu Henttonen, Raili Kuosa ja Mauri Inkinen valittiin edelleen. Pertti Kuosan tultua valituksi varapuheenjohtajaksi Aarni Meronen valittiin hallitukseen jäljellä olevaksi kaudeksi.   

 

 

7

Tilintarkastajat 2002

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Elina ja Teppo Martikainen edelleeen, varalle Reino Arminen ja Veli‑Matti Onnela.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Raili Kuosa, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Leena Brusila, Ester Viresalmi , Kaarina Saikkonen, Saimi Hämäläinen.

                      Hengellinen toimikunta

vetäjänä Timo Huuhtanen, muina jäseninä Rauni Torniainen,  Aarne Rouhiainen, Annikki Meronen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan Liiton seminaariin valittiin Aulis Brusila, varalle Raili Kuosa.

Piirin kokouksiin valittiin  Aulis Brusila ja Kaarina Saikkonen, varalle Bertta Brusila ja Aarne Rouhiainen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2002

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Ei ko asioita.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti sydämellisesti osanottajia  ja päätti kokouksen klo 20.25

 

 

 

 

 

                                    Aulis Brusila                                                     Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____2001.                                   Aarni Meronen                                                               Aarne Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    30.10.2000    klo 19.15... 20.20

 

Paikka                                Osuuspankki                      ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 10 henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Aulis Brusila avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lyyra.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Väinö Jääskeläinen ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 21.10.2000 sekä saman lehden seurapalstalla 28.10.2000. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2001

Keskustelunjälkeen kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 30 mk vuosijäseneltä, ainaisjäsenmaksu 300 mk.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2001

                                            Kokouksen sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2001. Toiminnat ovat perinteisiä: retket, kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa, Kirvujuhlista keskusteltiin, järjestämme juhlat Orimattilassa. Seuran talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liitolle menevä jäsenmaksu keskustelutti kokousväkeä pohdittiin jäsenmaksun maksamatta jättämistä Liitolle ainaisjäsenien osalta. Vaihtoehdot maksaa tai erota liitosta. Selvitetään jäsenmaksu asia Liiton kansa tulevaisuudessa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2001

                        Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila edelleen.

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Aarni Meronen edelleen.

                        Valinnat olivat yksimielisiä.

                        Aulis Brusila kiitti valinnan johdosta.

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Väinö Jääskeläinen, Pertti Kuosa ja Aarne Rouhiainen valittiin edelleen.  

 

 

7

Tilintarkastajat 2001

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Elina ja Teppo Martikainen edelleeen, varalle Reino Arminen ja Veli‑Matti Onnela.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Raili Kuosa, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Leena Brusila ja Ester Viresalmi lisäksi Kaarina Saikkonen.

                      Hengellinen toimikunta

vetäjänä Timo Huuhtanen, muina jäseninä Rauni Torniainen,  Aarne Rouhiainen, Annikki Meronen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan Liiton seminaariin valittiin Aulis Brusila, varalle Raili Kuosa.

Piirin kokouksiin valittiin  Aulis Brusila ja Raili Kuosa, varalle Pertti Kuosa ja Hannu Henttonen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2001

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Väinö Jääskeläisen ehdotukseta ehdotettiin 10000mk määrärahaa Kirvujuhlia varten. Lisätään tulo ja meno arvioon.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti sydämellisesti osanottajia  ja päätti kokouksen klo 20.20

 

 

 

 

 

                                    Tapio Lyyra                                                      Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____2000.                                   Väinö Jääskeläinen                                                         Aarne Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    25.10.1999    klo 19.10... 19.45

 

Paikka                                Osuuspankki                      ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 1. Kaikkiaan 11 henkilöä.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Seuran puheenjohtaja Aulis Brusila avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

 

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Väinö Jääskeläinen ja Aarne Rouhiainen. Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 16.10.1999 sekä saman lehden seurapalstalla 23.10.1999. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3

Jäsenmaksut 2000

Keskustelunjälkeen kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 30 mk vuosijäseneltä, ainaisjäsenmaksu 300 mk.

4

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000

                                            Kokouksen sihteeri esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2000. Toiminnat ovat perinteisiä: retket, kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa, Kirvujuhlista keskusteltiin mutta oli epäselvää ovatko juhlat Orimattilassa vai ei. Kiisselijuhlien kiisselinkeitto aiheutti vilkasta keskustelua Salusten ihmeellisen keittiöremontin takia. Seuran talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2000

                        Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila edelleen.

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Aarni Meronen edelleen.

                        Valinnat olivat yksimielisiä.

                        Aulis Brusila kiitti valinnan johdosta.

 

 

 

6

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Bertta Brusila, Maire Lahtinen valittiin edelleen ja Eeva Lyyran tilalle valittiin Kaarina Saikkonen.  

 

 

7

Tilintarkastajat 2000

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Elina ja Teppo Martikainen edelleeen, varalle Reino Arminen ja Veli‑Matti Onnela.

8

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Raili Kuosa, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Leena Brusila ja Ester Viresalmi.

                      Hengellinen toimikunta

vetäjänä Timo Huuhtanen, muina jäseninä Rauni Torniainen,  Aarne Rouhiainen, Annikki Meronen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan Liiton seminaariin valittiin Aulis Brusila, varalle Raili Kuosa.

Piirin kokouksiin valittiin  Aulis Brusila ja Raili Kuosa, varalle Pertti Kuosa ja Hannu Henttonen.

9

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 2000

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla.

10

Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Kyseisiä asioita ei ollut.

 

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Kyseisiä asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti sydämellisesti osanottajia  ja päätti kokouksen klo 19.45

 

 

 

 

 

                                    Aulis Brusila                                                     Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____1999.                                   Väinö Jääskeläinen                                                         Aarne Rouhiainen


Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika                                    27.10.1998    klo 14.oo... 16.00

 

Paikka                                Osuuspankki                      ORIMATTILA

 

Osanottajat     Liite 2.Aulis Brusila, Eeva Lyyra,  Hilkka Räikkönen, Pertti Kuosa, Tapio Lyyra, Maire Lahtinen, Bertta Brusila, Raili Kuosa  Leena Brusila, Väinö Jääskeläinen, Helmi Veijalainen Hannu Henttonen, Aarne Rouhiainen, Aila Rouhiainen.

 

Kokousasiat

 

1

Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Aulis Brusila avasi kokouksen. Hän toivotti osanottajat terve tulleiksi.

2

Järjestäytyminen

                      Puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lyyra.

Sihteeri

Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Hannu Henttonen

Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Maire Lahtinen ja Hilkka Räikkönen Nämä toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3

Laillisuus

                        Seuran kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 6 päivää eniten kokousta sanomalehti-ilmoituksella. Ilmoitus kokouksesta on ollut Orimattilan Sanomissa 17.10.1998 sekä saman lehden seurapalstalla 24.10.1998. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4

Jäsenmaksu 1999

Keskustelunjälkeen kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 30 mk vuosijäseneltä, ainaisjäsenmaksu 300 mk.

5

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 1999

                                            Kokouksen puheenjohtaja esitti seuran toimintasuunnitelman vuodelle 1999 (Liite 3). Toiminnat ovat perinteisiä: retket, kiisselipyhä, joulujuhla, kiitosjuhla naistoimikunnan päivätilaisuudet,  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja kehotettiin jäseniä osallistumaan innolla tapahtumiin ja erityisesti evakkoralliin   Seuran talousarvio (Liite 4) hyväksyttiin esitetyssä muodossa, joskin Karjalaliiton jäsenmaksu puhutti paljon koska se merkitsee suurta osaa seuran vuosibudjetista.

 

6

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 1999

                        Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Brusila edelleen.

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Aarni Meronen edelleen.

                        Valinnat olivat yksimielisiä.

                        Aulis Brusila kiitti valittujen puheenjohtajien puolesta,

7

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                        Erovuoroiset Hannu Henttonen, Raili Kuosa valittiin edelleen ja päätettiin antaa johtokunnalle valtuudet täydentää Hilkka Räikkösen paikka.  

 

 

8

Tilintarkastajat 1999

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Elina ja Teppo Martikainen, varalle Reino Arminen ja Veli‑Matti Onnela.

9

Toimikunnat ja edustajat

                      Naistoimikunta

Naistoimikuntaan valittiin: vetäjänä Raili Kuosa, muina jäseninä Maire Lahtinen. Bertta Brusila, Eini Väkiparta,  Maija-Leena Anttonen, Aila Rouhiainen, Leena Brusila ja Ester Viresalmi, edesmenneen Meeri Ahokkaan tilalle ei valittu ketään mutta päätettiin tulla toimeen pienemmällä ryhmällä ja etsiä vuoden mittaan uusi jäsen.

                      Hengellinen toimikunta

Vetäjänä Timo Huuhtanen, muina jäseninä Rauni Torniainen, Aarne Rouhiainen, Annikki Meronen ja  Tapio Lyyra.

                      Urheilutoimikunta

Vetäjänä Pertti Kuosa, muut jäsenet: Aarne Rouhiainen, Aulis Brusila, Harri Henttonen ja Pirjo Arminen.

                      Edustajat

Karjalan Liiton seminaariin valittiin Aulis Brusila, varalle Raili Kuosa.

Piirin kokouksiin valittiin  Aulis Brusila ja Raili Kuosa, varalle Pertti Kuosa ja Hannu Henttonen.

10

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille

                        Ilmoituslehtenä pidetään edelleen Orimattilan Sanomat, jossa seuran kokoukset ja muut tiedot julkaistaan. Tarvittaessa ilmoitetaan Karjalan seurapalstalla. Eeva Lyyra antoi selvityksen piirin kokouksesta ym. (liite 1 Eevalta.) Keskustelu oli vilkasta ja Väinö Jääskeläinen kiitti Eeva Lyyraa  karjalaisuuden eteen tehdystä työstä niin omassa seurassa kuin piirissä ym, Raili myös kiitti Eevaa joihin kokous yksimielisesti yhtyi.

11

Kirjallisesti esitetyt asiat

                                            Asioita ei ollut

 

12

Kokouksen päätös

                                            Kokouksen puheenjohtaja kiitti sydämellisesti osanottajia karjalaisesta hengestä kokouksessa ja päätti kokouksen klo 16.00

 

 

 

                                    Tapio Lyyra                                                      Hannu Henttonen

                                    Puheenjohtaja                                                   sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkistettu

 

_____/_____1998.      Maire Lahtinen                                                  Hilkka Räikkönen


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy