Koivisto-säätiö

Karjalan Liitto
 


Koivisto-säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää karjalaista, etenkin koivistolaista kulttuuria ja erityisesti sen maatalouteen, merenkulkuun, laivanrakennukseen, kalastukseen, satamatoimeen ja muihin merellisiin elinkeinoihin liittyneitä perinteitä ja tapoja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseen säätiö kerää, tallettaa ja elvyttää koivistolaista kulttuuria eri muodoissaan. Sen lisäksi säätiö tukee Koivistoon liittyvää kulttuuritoimintaa, erityisesti taide-,  tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tuki kohdistuu koivistolaisiin, heidän jälkeläisiinsä sekä muihinkin koivistolaista kulttuuria edistäviin henkilöihin ja yhteisöihin.

 

Säätiö jakaa opinto- ym. avustuksia. Ilmoitus vuosittain Koiviston Viestissä. Hakulomake ohessa.


Vuonna 2017 säätiö jakoi 31 opintoavustusta á 350 €.  Koska hakijoita oli enemmän, saajat arvottiin. Avustus maksetaan hakijan tilille joulun alla.  Ks. Opintoavustuksen saajat 2017.

 

Koivistoon liittyvää kirjallisuutta ja sukutiedosto-levykettä saa tilata Säätiöltä.


Toimintansa tukemiseksi Koivisto-säätiö ottaa kiitollisuudella vastaan raha- ja testamenttilahjoituksia. Säätiön tilinumero on FI 19 5358 0650 0201 80 (OKOYFIHH).

Ohjeita ja malleja testamentin tekemiseksi löytyy oikeanpuolisesta tiedostosta. Ilmaista apua Koivisto-säätiön hyväksi tehtävän testamentin laadintaan on lupautunut antamaan oik. lis. Veli Sainio p. 050-5056676.YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: koivisto-saatio@kolumbus.fi

Asiamies:
Pertti Hoikkala
p. 040-5835397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 PORVOO

Puheenjohtaja:
Sirpa Taskinen
p. 040-5811642
 
Poutapilvi web design Oy