Harlu-seura ry

Karjalan Liitto
 

Harlu-seura ry. 


Vuosikokouspöytäkirja 2018Harlu-seura ry vuosikokous 2018

25.2.2018 klo 13.00 Osuuspankin kerhohuone, Otto Mannisentie 1-3, Kangasniemi

                  Läsnäolijat                                                                                    (liite 1)

 

 

1§             Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokousväen ja Karjalanliiton korkeimmalta taholta vieraaksi saapuneen Pertti Hakasen tervetulleeksi ja avasi samalla kokouksen klo 13.30.

 

2§             Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Kokko, sihteeriksi Ritva Venäläinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Pynnönen ja Sirpa Malinen. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

3§             Kokouksen esityslistan hyväksyminen.                                        (liite 2)

Esityslista on jäsentiedotteen mukana ja kokouksessa toimitaan sen mukaan.

 

4§             Todetaan kokouksen laillisuus.

Todettiin laillisuuden toteutuneen ilmoitusten ja tiedonannon suhteen.

 

5§             Esitetään seuran toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma, tilinpäätös ja toiminnan- ja taloudentarkastajien lausunto. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

 

Toimintakertomus                                                                  (liite 3)

Toimintakertomus on nähtävissä jäsentiedotteessa.

Hannu Kervinen esitteli hallituksen esityksen toimintakertomukseksi vuodelta 2017.

Kokouksessa esitettiin lisättäväksi kertomukseen Läskelän kirkon piha-alueen laatoitus viime kesänä. Laatoittamisen kävivät suorittamassa Kari Haikarainen, Yrjö Pynnönen ja Rauno Kuokkanen. Kokouksella ei ollut muuta lisättävää. Hyväksyttiin.

 

Tilit, tuloslaskelma ja tase                                                                    (liite 4ja 4a)

Rahastonhoitaja Leena Haikarainen esitteli tilit, tuloslaskelman, ja taseen sekä luki toiminnan- ja taloudentarkastajien lausunnon. Ei huomautettavaa. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille.

                     

6§             Päätetään jäsenmaksun suuruus vuosiksi 2018-2019

Päätettiin, että jäsenmaksusta päätetään Karjalanliiton puheenjohtaja Pertti Hakasen puheenvuoron jälkeen. Kokous keskeytettiin puheen ajaksi.

Puheenjohtaja Hakanen toi terveiset Karjalanliitosta ja toi puheessaan esille mm. karjalaisen profiilin korottamisen ja uudistamisen, asioiden tuomisesta maakuntiin, koulutusta kohtuukustannuksin, uusista jäsenhankinnoista ja niistä palkitsemisista kannustinjärjestelmällä, joka on voimassa tämän vuoden. Hän korosti Karjalaisen kulttuurityön ja geeniperinnön jatkamista ja säilyttämistä jälkipolville.

Puheesta jäi mietittävää ja pohdittavaa jokaisen mieleen, niihin palataan varmasti seuraavissa kokouksissa.

 

                  Kokous jatkuu.

Jäsenmaksu vuodelle 2018 jo lähetetty, joka on 25 € ja ainaisjäsenen osalta 20 kertainen eli 500 €

2019 jäsenmaksu hallituksen esityksen mukaan nostetaan 30 € vuosijäsen ja 600 € ainaisjäsen.

Ainaisjäsenille jäsenmaksun uudelleen päättämisestä keskustellaan seuraavissa kokouksissa. Ainaisjäsenmaksu on ollut 20 kertainen vuosimaksuun nähden. Sen on ajateltu kattavan 20 vuoden jäsenyys. Suurelle osalle ainaisjäseniä tuo aika on umpeutunut.

                  Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 esitetään 30 € ja ainaisjäsenmaksuksi 600 €.

                  Esitys hyväksyttiin.

 

7§             Päätetään vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä (liite 5 ja 6)

Toimintasuunnitelma on nähtävänä jäsentiedotteessa. Puheenjohtaja Hannu Kervinen kävi hallituksen esityksen pääpiirteet toimintasuunnitelmaksi läpi. Todetaan seuran 70-vuotisjuhlien tuovan työtä ja touhua hallitukselle ja vapaaehtoisille.


Talousarvio

Rahastonhoitaja Leena Haikarainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi. Kuluja tulee, avustuksia haetaan. Kirja- ja tuotemyyntiä jatketaan Karjalalehden ilmoituksen ja omien kotisivujen sekä facebookin markkinoinnin kautta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

 

8§           Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2018

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kervinen ja varapuheenjohtajaksi Matti Kurki.

                 

9§             Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset Kaarina Teperi ja Ritva Venäläinen valittiin edelleen jatkamaan.

 

10§          Toiminnan ja talouden tarkastajien valinta vuodeksi 2018

Toiminnan ja talouden tarkastajiksi valittiin Hannu ja Asta Tiihonen, varalle Marja-Liisa Järvensivu ja Hilkka Hasanen.

 

11§          Kokousedustajien valinta ja palkkioista päättäminen

Kokousedustajiksi valittiin Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Heidän palkkionsa maksetaan kuitteja vastaan.

 

12§          Kokousilmoitusten julkaiseminen vuonna 2018

Ilmoitukset tulevat edelleen jäsentiedotteessa, joka lähetään kaikille jäsenille ennen vuosikokousta, se kattanee jäsenistön parhaiten, lisäksi kotisivujen kautta. Facebookiin on perustettu suljettu ryhmä, jossa myös on mahdollisuus ilmoittaa.

 

13§          Muut mahdollisesti kokouksessa esille tulevat asiat

Paavo Kokko muistuttaa Laatokan Karjalaisten liitossa olisi hyvä olla pitämässä puoliaan, jos joskus ovat lopettamassa toimintaansa. Sieltä on seuralle rahallista tuloa.

                 

14§          Kokouksen päättäminen

 

                  Kokous päättyi klo 15.58


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy