Harlu-seura ry

Karjalan Liitto
 

Harlu-seura ry. 


Vuosikokouspöytäkirja 2017

 

AIKA JA PAIKKA  25.2.2017 KLO 14 Osuuspankin kerhohuone  

Otto Mannisen tie 1-3 Kangasniemi           


(Liitteet pyynnöstä sihteeri Ritva Venäläisen kautta, 

 ritva.venala("at")gmail.com)


Läsnäolijat:                          (liite 1)

 

 

1  § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannu Kervinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

 

2  §  Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

 Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Kokko, sihteeriksi Ritva Venäläinen, pöytäkirjantarkastajiksi Kaarina Teperi  ja Maria Sopanen jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.    

 

 

3§  Kokouksen esityslistan hyväksyminen   

 Esityslista oli jaossa jäsentiedotteessa ja se hyväksyttiin työjärjestykseksi    (liite2 / Leena Haikarainen)

 

 

4§  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Sääntöjen mukaan todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

5§  Esitetään seuran toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma, tilinpäätös, toiminnan- ja taloudentarkastajien lausunto. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja   toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

 

Toimintakertomus                              (liite 3)

Hannu Kervinen esitteli hallituksen esityksen toimintakertomukseksi vuodelta 2016. Toimintakertomus on ollut luettavissa jäsentiedotteessa. Kokouksella ei ollut huomautettavaa eikä lisättävää. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 

Tilit, tuloslaskelma ja tase                                (liite 4)

Rahastonhoitaja Leena Haikarainen on tehnyt tilit, tuloslaskelman ja taseen. Hannu Kervinen luki toiminnan - ja tilintarkastajien lausunnon. Ei huomautettavaa.

Hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin    vastuuvapaus.

 

 

6§   Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2017                    

Edellisvuosien tapaan 25/500€ päätettiin pitää ennallaan.

 

Keskustelua syntyi mahdollisesta eroamisesta Karjalanliitosta lähitulevaisuudessa liittoon kuulumisen suurista kustannuksista johtuen. Keskustelussa vaadittiin eroamisasiaan näkyvyyttä, koska siitä on ollut puhetta jo useammassa kokouksessa.


Puheenjohtaja Hannu  Kervistä  pyydettiin selvittämään asiaa ja hän on valmis sen    tekemään. Toimintaa voi jatkaa ilman liittoon kuulumistakin.  Joskin keskustelua oli siitäkin, mitä etuja menetämme eroamisen myötä.


Puheenjohtaja Paavo Kokko toi esiin, jos Laatokan -Karjalaisia ollaan joskus lopettamassa seuran on oltava kuulolla ja hereillä siellä on Harlu-seuran omaisuutta.

                 

Vuosikokous esittää hallitukselle että Harlu-seura jatkaisi rekisteröitynä yhdistyksenä.


Esitys hyväksyttiin

                 

Kirjamyynti on tuottanut seuralle tuloja ja niiden myyntiä kannattaa jatkaa kaikilla    mahdollisilla keinolla.

 

 

7§ Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä.

 

Toimintasuunnitelma              

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on jäsentiedotteessa. Hannu Kervinen kävi hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi läpi. Kotiseutumatkan ajankohta on siirtynyt heinäkuulle, edellisvuosien kesäkuun sijasta.

 

Talousarvio

Hannu Kervinen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi. Varojen käyttöä pohdittiin § 5 -kohdassa. Seuran kotisivut toimivat Karjalanliiton kautta ja osittain myös kirjamyynti.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

 

 

8§  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja              

Hannu Kervinen valittiin puheenjohtajaksi ja Matti Kurki varapuheenjohtajaksi

 

 

9§  Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset Maria Sopanen ja Pekka Leskinen valittiin jatkamaan edelleen.

 

 

10§ Toiminnan ja taloudentarkastajien valinta vuodeksi 2017

Toiminnan ja talouden tarkastajiksi valittiin Ritva Immonen ja Helvi Tiihonen.

 

11§  Kokousedustajien valinta ja palkkiosta päättäminen                           

Kokousedustajiksi valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Palkkio maksetaan kuitteja vastaan.

 

 

12§  Kokousilmoituksien julkaiseminen vuonna 2017

Ilmoitukset julkaistaan edelleen jäsentiedotteessa ja kotisivujen kautta. Sääntöjen mukaan riittää, jos kaikille jäsenille on ilmoitettu. Käytännössä se tapahtuu jäsentiedotteen yhteydessä joka lähetetään jokaiselle jäsenelle ennen vuosikokousta.

 

13§  Muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat

Muita asioita ei esille tullut.

 

14§ Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy