Filipoffien jälkeläisten sukuseura

Karjalan Liitto
 
logopieni

 

 

 

Filipoffien jälkeläisten sukuseura

 

Filipoff sukunimen omaavia henkilöitä on asunut ja asuu edelleen eri puolilla maapalloa, ehkä eniten kuitenkin Itä-Euroopassa. Nimi lienee alunperin muodostunut etunimestä Filip tai Philip eikä edes Suomessa asuvilla kaikilla Filipoffeilla ole mitään tiedossa olevaa sukulaisuussuhdetta keskenään.

 

Tämän sukuseuran esivanhemmat ovat asuneet ainakin 300 vuotta Pohjois-Laatokan rannikko-alueella ja saaristossa. Viime vuosisadan alkupuolella, erikoisesti 1920- luvulla ja 1930-luvun alussa monet halusivat päästä eroon tästä slaavilaisperäisestä sukunimestä ja muuttivat nimensä supisuomalaiseksi, vieläpä suojatuksi suku-nimeksi. Tästä johtuu, että tähän sukuseuraan kuuluu useampia sukuhaaroja, joiden sukulaisuussuhdetta ei voi päätellä lainkaan sukunimen perusteella.

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Karjalassa Pohjois-Laatokan alueella asuneen Filipoff suvun vaiheita, historiaa ja elinoloja, vaalia karjalaista kulttuuriperintöä, tallentaa suvun vaiheista kertovaa perinneaineistoa ja lisätä sukuun kuuluvien henkilöiden keskinäistä kanssakäymistä järjestämällä sukukokouksia ja yhteisiä retkiä sekä pitämällä yhteyttä muihin samalta seudulta lähtöisin oleviin sukuihin.

 


 
Poutapilvi web design Oy